Case

 

Henrik Hedqvist

Ledarskapsutbildningar

 

Förståelse Trygghet Prestation

Exempel på aktuellt case som Henrik använder sig av i föreläsningsform:

 

 

 

Dyrköpta erfarenheter

 

 

Hur kan vi lära oss att undvika dålig kommunikation och dess konsekvenser i offentlig förvaltning?

I en interaktiv föreläsning vill jag erbjuda alla att ta del av min berättelse, för eget lärande och för att bidra till minskad risk för upprepningar av det som hände oss i en mellansvensk kommun 2013-14.

 

 

________________________________________________

 

 

Händelseförloppet

 

•En rektor ville ta bort åldersblandningen i sin skola då hon ansåg att alla barn, med tidigare organisation, inte fick en likvärdig utbildning

•Några lärare och en föräldragrupp protesterade

•Frågan eskalerade och förvaltningsledning, fackföreningar, kommunledning, politiker, Skolinspektion och media blandades in

•Politiken gick in och fattade beslut mot rektors vilja som därmed förvägrades sin lagstadgade rätt att ändra i sin inre organisation

•Rektor och Utbildningschef sades upp då de protesterade

 

Konsekvenser

 

•Brott mot skollagen - beslutat av revisorer och Skolinspektionen

•Brott mot kommunallagen

•Mångmiljonkostnader

•Processförlust och skadestånd till Sveriges Lärarförbund

•Anmälningar till revisorer och Skolinspektion

•Stor personalomsättning

•Barnen förvägrades sin rätt till en likvärdig utbildning

•Mycket badwill för kommunen

 

Vad kan vi lära oss av detta

 

•Vilka misstag begicks

•Varför begicks det misstag

•Vari bestod de olika parternas problem och svårigheter

•Hur kan vi öka förståelsen för parternas agerande och varför de gjorde som de gjorde

•Hur kan liknande misstag undvikas i framtiden

 

 

______________________________________________________

 

 

 

Låter detta intressant - Hör av er så kommer jag till er och berättar.

Erbjudandet riktar sig till alla i offentlig sektor; chefer, medarbetare och politiker på alla nivåer.

 

M V H

Henrik Hedqvist

henrik@hedqvistledarskap.se

Tel. 0739 – 208984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornare faucibus nisi pulvinar mattis praesent nisl sapien.