Om Henrik Hedqvist

 

Henrik Hedqvist

Ledarskapsutbildningar

 

Förståelse Trygghet Prestation

 

 

Organisationsutveckling, lagarbete och optimalt fungerande ledningsgrupper är förutsättningen för resultat och kvalitet!

 

 

______________

 

 

 

Jag som påstår det heter Henrik Hedqvist och började som mellanstadielärare men har under de senaste femton åren arbetat som rektor, utvecklingsledare, utbildningschef och förvaltningschef.

Jag har suttit med i kommunledningsgrupper och även deltagit i annat styrelsearbete.

 

Jag är toppledarutbildad via SKL, har en bred erfarenhet från chefsarbete och utveckling av ledningsgrupper. Under många år har jag arbetat i politikerstyrda verksamheter och varit föredragande i nämnder och styrelser.

 

Min bakgrund som elitidrottare inom lagidrotten har lärt mig mycket om gott ledarskap.

 

Jag törs säga att jag är gediget utbildad inom pedagogik och ledning och detta i kombination med många års arbete "på golvet" gör att jag inser att allt utvecklingsarbete måste anpassas till de jag talar till.

 

Mina erfarenheter från båtliv och segling har lärt mig mycket om vikten av gott ledarskap.

 

 

________________

 

 

 

Enkelheten och förståelsen är ofta nyckeln till framgång och effektivitet.

Den som inte förstår blir inte trygg och kan därmed inte prestera - egentligen är det inte svårare än så men det är vägen dit som kräver god utbildning av alla chefer.

 

Prestigelöshet är ett ord jag ofta återkommer till då det också är en av nycklarna till framgång och utveckling. Som chef är det av största vikt att du är införstådd med begreppet och kan leda därefter.

 

Att skapa en arbetsmiljö som präglas av lugn och omtanke är också av stor vikt och ofta underskattat.

 

Ovanstående skall naturligtvis kompletteras med ordet tydlighet.

Alla medarbetare tycker om tydliga ledare.

 

Kunskap om gruppens utveckling från bildandet och framåt är en viktig pusselbit.

 

Chefer och ledare som kan det här höjer ofelbart kvalitet och resultat för sin omgivning.

 

Alltså: Den bästa förutsättningen för att nå långt med sin verksamhet är tydliga, välutbildade och prestigelösa chefer tillsammans med trygga medarbetare som alla har kunskap om gruppers och teams potential och utvecklingsmöjligheter.

 

 

________________

 

 

 

Där har ni en bild av vad jag vill försöka skapa tillsammans med er och i samklang med mina tre ledord förståelse - trygghet - prestation.

 

Jag föreläser gärna om t ex ledarskap, ledningsgrupper eller om samarbete med politiken samt hur vi på bästa sätt bemöter våra medborgare i tider då möjligheterna till insyn och överklaganden av tjänstemännens beslut ökar.

 

Jag handleder ledningsgrupper och enskilda chefer.

 

När jag arbetar använder jag mig av verkliga "case" då jag tror att verkligheten och erfarenheten är våra största läromästare.

 

Jag arbetar interaktivt med åhörargruppen då jag tror på tanken om att många människor tillsammans kan fungera som en "jättehjärna" och lärandet blir maximalt.

 

Om du tycker att ovanstående låter intressant och vill utveckla din verksamhet får du gärna höra av dig för ett förutsättningslöst samtal.

 

 

Välkommen!

 

Henrik Hedqvist

henrik@hedqvistledarskap.se

Tel. 0739 - 208984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina utbildningar och erfarenheter

 

* Lärarutbildning

 

* Statlig rektorsutbildning

 

* Toppledarutbildning genom SKL (Sveriges

Kommuner och Landsting)

 

* Coachutbildad via ICF (International Coach

Federation)

 

* Lång erfarenhet från läraryrket

 

* Mycket god rektorserfarenhet

 

* Många års förvaltningschefserfarenhet

 

* Har lett, utbildat och handlett under lång tid

 

* Tidigare elitidrottare inom lagidrotten